top of page

Privacybeleid​

  1. Studio Memento hecht belang aan uw privacy;

  2. Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

  3. Conform de wet verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits vertoon van identiteitskaart (of kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vuch-e, Naamsesteenweg 140 bus 304, 3001 of via info@studio-memento.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Studio Memento kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  4. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing.

    • Hiervoor zal hij zich richten tot Vuch-e, Naamsesteenweg 140 bus 304, 3001 Heverlee of via info@studio-memento.be

  5. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Studio Memento (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, ...);

bottom of page